Warmtewet voor Collectieve blokverwarming en stadsverwarming


Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden.

De oorspronkelijke Warmtewet werd in februari 2009 aangenomen door de Eerste Kamer. In juli 2011 is een aangepast wetsvoorstel Warmtewet, warmtebesluit en warmteregeling gemaakt. In februari 2013 nam de Tweede Kamer de Warmtewet aan. De Eerste Kamer volgde in juni 2013. In januari 2014 ging de wet in.

Wat betekent dit concreet? Hieronder zijn de belangrijkste wijzigingen voor u weergegeven:

Nieuw voor corporaties is dat zij bij langdurige en ernstige storing aan het warmtenet een compensatie aan de klant moeten betalen. Als de storing meer dan vier, maar minder dan acht uur duurt, is de compensatie 35 euro per aansluiting. Daarna bedraagt de compensatie 20 euro per periode van vier uur. De eerste dag storing van 24 uur kost dus 115 euro. Dat kan behoorlijk oplopen en is onevenredig zwaar voor corporaties, omdat de omvang van een storing snel relatief groot kan zijn ten opzichte van het totaal aantal woningen dat de corporatie bezit. Dat ligt voor een storing in het landelijk energienet anders.

Met de gegevens van de inventarisatie kunt u een inschatting maken van de kosten en maximaal mogelijke opbrengsten van het warmtenet. Enerzijds de bekende inkoopkosten voor gas en elektriciteit, de leverings- en transportkosten, de investeringskosten, afschrijving en onderhoud en overige kosten voor bijvoorbeeld het warmtekostenverdeelsysteem en administratie. Anderzijds de maximale opbrengsten op basis van de maximumprijs: het aantal woningen vermenigvuldigd met het respectievelijk door de ACM vastgestelde bedrag voor het vastrecht (indicatieve berekening voor 2013 € 260,00) en het aantal geleverde GJ’s vermenigvuldigd met de GJ-prijs (indicatief voor 2013: € 24,00).

Voorbeeld:
Bij een complex van 40 woningen met een gemiddeld GJ-verbruik van 30 (totaal 1.200 GJ) is de maximale prijs die in rekening kan worden gebracht voor het hele complex:
40 x 260 + 1.200 x 24 = € 39.200,00 op basis van de afgeronde bedragen voor 2013.
De uitkomst van deze inschatting kan de corporatie gebruiken om te beoordelen of de voorschotbedragen voor de servicekosten redelijkerwijs overeenkomen met de noodzakelijke inkomsten vanuit de exploitatie.

Zoals u hierboven kunt zien is niets doen geen optie. U zult er voor moeten zorgen dat uw installatie optimaal functioneert waardoor het energieverbruik onder de € 24,00 uitkomt en de kans op storingen minimaal is. Wanneer de kans op een storing groter is dan normaal of de installatie is uitgevallen wilt u dit natuurlijk direct weten, maar hoe gaat u deze zaken waarborgen?

Hiervoor hebben wij een tool ontwikkeld die 24/7 al uw gebouwen online in de gaten houdt. Het controleert de CV temperaturen, warmtapwatertemperaturen, waterdruk, ketels, pompen en geeft direct een melding wanneer er afwijkingen geconstateerd zijn.

Hierdoor bespaart u op onderhoudskosten en energieverbruik omdat u continue bezig bent om uw installatie optimaal te laten functioneren. Wanneer u meerdere gebouwen wilt monitoren is de tool uitermate geschikt om in één overzicht te benchmarken.

Wanneer er 50 huurders op één blokverwarming aangesloten zijn en de installatie langer dan vier uur uitvalt betekent dit dat iedere huurder een bedrag van € 35,00 van uw organisatie ontvangt. Tevens bespaart u minimaal 15% op uw energieverbruik door een optimaal werkende installatie. Hierdoor kan uw netto besparing bij 50 woningen op blokverwarming al oplopen € 7000,00.

Wilt u meer informatie, een offerte aanvragen of dat er iemand langskomt om uw besparing voor te rekenen? Neem dan contact op met de adviseur prestatieborging, Ivo Verbücheln. Telefoon: 06- 131 282 30

Terug naar boven