VR8


  • Oplevering Opgeleverd

Projectbeschrijving

Indicatieve omvang
De Rijksgebouwendienst geeft een indicatie van de omvang van de huisvesting (netto vloeroppervlakte). Het betreft: 40.000 m2 kantoorruimte, 4.600 m2 catering- en vergaderruimte, 2.400 m2 overige facilitaire ruimten, 10.800 m2 Gangen, hallen, bordessenen dakterrassen, 1.300 m2 winkelvoorzieningen, 5.200 m2 technische ruimten en een parkeergarage met een oppervlakte van 10.300 m2.

Contractvorm
De vernieuwing van de Rijnstraat 8 wordt als een DBFMO aanbesteed. Dit betekent dat het ontwerpen, het bouwen en inrichten, de facilitaire diensten en het onderhoud en het financieren van het project geïntegreerd wordt gecontracteerd. Met andere woorden alle fasen van de levenscyclus van het gebouw worden hierbij in één contract aanbesteed. Het betreft een Europese aanbesteding volgens de procedure concurrentiegerichte dialoog. De looptijd van het DBFMO-contract bedraagt 25 jaar na beschikbaarstelling. Het gebouw en de grond zijn en blijven eigendom van de Staat en worden ter beschikking gesteld aan het betreffende consortium.

 

Terug naar boven