Welkom bij MVComfort


Comfort binnen uw gebouw is één van de belangrijkste aspecten, indien u dit aan uw medewerkers en klanten kunt bieden is dat fantastisch. Maar gebeurt dit ook maatschappelijk verantwoord? MVComfort staat voor Maatschappelijk Verantwoord Comfort.

Kan uw gebouw beter presteren?"Kan uw gebouw beter presteren?"

Een voor velen herkenbare situatie. Een organisatie is gehuisvest in een mooi, vaak zelfs nieuw gebouw dat is voorzien van hoogwaardige technologie. Het binnenklimaat is tot op het niveau van de werkplekken te regelen. Het facilitair management is professioneel ingevuld en er zijn onderhoudscontracten afgesloten voor gebouw en installaties. Ondanks dat wordt er door de gebruikers veelvuldig geklaagd over het binnenklimaat.

Deze situatie komt vaak voor, zo blijkt uit onze onderzoeken en pilotprojecten rond het binnenklimaat in utiliteitsgebouwen. Hier is vastgesteld dat 90 procent van de klachten over het binnenklimaat direct te maken heeft met de klimaatinstallatie. Deze moet een comfortabele en gezonde werkomgeving leveren, maar 70 procent van de installaties functioneert niet optimaal. Daarnaast blijkt dat het energiegebruik gemiddeld genomen 20 tot 30 procent hoger is dan verwacht zou mogen worden.

Integron Performance ManagementVolgens onderzoek van Integron ‘De facility beleving 2010’ is bijna 60% van de eindgebruikers niet tevreden over het klimaat. Door een niet goed functionerende klimaatinstallatie zijn het facilitair management en de technische dienst veel tijd kwijt aan klachten over het binnenklimaat en storingen in de installatie. De productiviteit en het ziekteverzuim worden negatief beïnvloed en vaak heerst het gevoel dat de klachten en het energiegebruik niet in de hand te houden zijn.

MonaVisaGelukkig is hier iets aan te doen. Door Monavisa is de laatste 5 jaar een methodiek ontwikkeld en in de praktijk in al meer dan 50 gebouwen met succes toegepast om de prestaties weer in control te krijgen. Klimaatklachten blijken hierbij met een factor 2 à 3 te worden gereduceerd. Daarnaast leidt deze aanpak tot lagere energiekosten en dus tot een lagere uitstoot van CO2 door een efficiënter energiegebruik.

MVComfort kan met Monavisa de prestatie in beeld brengen om daarna samen met de opdrachtgever een stappenplan te maken om tot een goed klimaat in uw gebouw te komen met een zo laag mogelijk energieverbruik.

Terug naar boven